[build your own website] [web page software] [Company]
[index]
[Services]
[Products]
[Contact]

ISKA

Projektet

Ett speciellt tack till:


Bo G Hall, som bidragit med bildmaterial och tidningsartiklar rörande sågverksepoken samt uppgifter ur hans bok ”I älvbåtarnas kölvatten”.


Brux AB, Örnsköldsvik, vars arkiv innehåller delar sågverkets handlingar.


Landsarkivet , Härnösand, för mantalslängder åren 1902, 1920 och 1932.


Härnösands Kommuns arkiv, som innehåller arkivet för dåvarande Högsjö Kommun.


Dessutom riktas ett stort tack till alla fast– och sommarboende i trakten som bidragit med material ur sina gömmor och ett hängivet arbete med dokumentationen.

Byalaget kring kustleden - som är en ideell förening med verksamhet koncentrerad till byarna Rö, Vålånger och Överskog har tidigare bedrivit en förstudie inom ramen för EU:s sociala fond och satsningen på lokalt projektstöd. Förutsättningarna för byautveckling har inventerats med särskild koppling till traktens industrihistoria. Arbetet skedde i nära samverkan med den nu sökande Rö Arbetares Byggnadsförening u p a. Mot bakgrund av detta är nu tanken att utveckla kunskapen om bygdens industrihistoria med inriktning mot kulturturism. Genom att dokumentera och bygga en modell av sågverksområdet för visning i en ändamålsenlig lokal, skapas anläggningar av stort intresse för besökande både lokalt och utifrån. Samma syfte har vandringsleden runt sågverksområdet, den minneskrift som tagits fram rörande sågverksepoken samt det bildmaterial, broschyrer, vykort och uppgifter rörande mantalsskrivning, som visas i utställnings- lokalen


Projektet syftar till att förmedla det kunskapsmaterial om sågverkssamhället Rö som föreningen genom förstudien disponerar samt att bygga upp objekt som kan vara till nytta för besöksnäringen.


  


Projektmål