[build your own website] [easy website builder software] [Company]
[index]
[Services]
[Products]
[Contact]
[]

ISKA

Projektet

Välkommen till Rö. Ett litet samhälle vid inloppet av Ångermanälven och i porten av Höga Kusten. Rö är en liten by där åretruntboenden, sommargäster och turister tillsammans skapar en levande miljö. Ett projekt för framtiden är - Rö Sågverk görs levande.

År 2003 påbörjades bygget av  en modell - skalenlig - för att visa Rö vid den tiden Rö sågverk var i bruk. Samtidigt visar modellen bygden runt omkring . Arbetet var klart under mars 2005.  Modellen den  visas på Rö Folkets hus och är vägledning för vandringar i det historiska området runt Rö Sågverk. Vandringsled har också anlagts runt sågverksområdet och stationer berättar om den varierande aktivitet som pågick fram till 1931, då sågverket upphörde med driften.e

Den slutliga modellen av Rö och sågverket är utställd i RÖ Folkets hus, samlingspunkt i byn. Där samlas alla för lokala fester, sammanträden, projektträffar. Samtidigt fungerar huset som sommarcafe´ och bibliotek under hela året. 

RÖ Folkets hus:  www.rofolketshus.se

 


Rö sågverk

Avverkning
Rö Ångsåg